De Cort, Raes & Riems, Geassocieerde notarissen te Wilrijk (Antwerpen)

 

De Cort, Raes & Riems

Geassocieerde notarissen te Wilrijk (Antwerpen)

Vier belangrijke bemiddelingsprincipes

Bemiddeling is gesteund op 4 belangrijke principes:

  1. Autonomie;
  2. Vrijwillige basis;
  3. Informatie;
  4. Meerzijdige partijdigheid.
 

1. Autonomie

Partijen moeten zelf tot een oplossing komen. De bemiddelaar staat hen bij maar velt geen oordeel en neemt geen beslissingen. De bemiddelaar structureert enkel het gesprek.

2. Vrijwillige basis

Partijen moeten samen de stap zetten om naar de bemiddelaar te gaan. Er moet minstens de bereidheid bestaan om met elkaar te praten. Het is enkel indien alle partijen akkoord zijn om te trachten het probleem op te lossen via bemiddeling dat deze weg bewandeld kan worden.
Dit heeft ook als gevolg dat elke partij steeds de vrijheid heeft om de bemiddeling op elk moment stop te zetten.

3. Informatie

Alle partijen moeten over dezelfde informatie beschikken, zodat iedereen goed geïnformeerd kan beslissen.
Dit wil zeggen dat partijen bereid moeten zijn om open met elkaar te praten. Tijdens de onderhandelingen moet alle noodzakelijke informatie op tafel komen.

Indien partijen zelf niet over de nodige informatie beschikken, kan die gegeven worden door de bemiddelaar of door derden (boekhouders, fiscalisten, psychologen, advocaten…).

Belangrijk daarbij is dat alle gesprekken en onderhandelingen evenals alle documenten die werden overgemaakt tijdens de bemiddeling door de partners en de bemiddelaar, strikt vertrouwelijk zijn. Zij mogen niet worden gebruikt in een gerechtelijke, administratieve, scheidsrechterlijke of enig andere procedure. Zij zijn niet toegelaten als bewijs, ook niet als buitengerechtelijke erkentenis.

4. Meerzijdige partijdigheid

De bemiddelaar werkt voor alle partijen. Hij moet zich opstellen als bewaker van de belangen van alle betrokken personen.

Hij biedt een structuur aan en bepaalt de spelregels waarbinnen betrokkenen kunnen zoeken naar oplossingen.

Hij probeert een constructief gesprek op gang te brengen en begeleidt de onderhandelingen.

Kortom, hij stelt zich meerzijdig partijdig op en ziet erop toe dat elke partij gelijkwaardig aan bod komt om zijn behoeften en verlangens te uiten, zodat daar gepast rekening mee gehouden kan worden.