De Cort, Raes & Riems, Geassocieerde notarissen te Wilrijk (Antwerpen)

 

De Cort, Raes & Riems

Geassocieerde notarissen te Wilrijk (Antwerpen)

Beheer van het vermogen en zorgplanning

Mensen denken vaak na over wat er met hun vermogen zal gebeuren eenmaal ze er niet meer zullen zijn. Minstens even belangrijk is de vraag naar het lot van de goederen en de zorg over de persoon eenmaal die persoon niet meer in staat is zijn belangen waar te nemen. Deze toestand noemen we “wilsonbekwaamheid”. Wilsonbekwame personen zijn personen die niet meer in staat zijn bepaalde beslissingen te nemen over hun vermogen en over hun persoon. Ze kunnen hun belangen niet meer waarnemen omdat ze de gevolgen van hun handelen niet meer beseffen. In deze rubriek bekijken we hoe mensen preventief kunnen anticiperen op een toestand van wilsonbekwaamheid.

 

Ons recht voorziet in verschillende mogelijkheden om zelf preventief bepaalde beslissingen te nemen over het beheer van ons vermogen en onze persoon. Maar zelfs wanneer iemand wilsonbekwaam wordt, is het van belang te onthouden dat de wilsautonomie van een persoon altijd de regel blijft.

 

Iemand kan op verschillende manieren in een toestand van wilsonbekwaamheid geraken. Het kan plots gebeuren, bv. naar aanleiding van een ongeval, maar het kan ook geleidelijk aan komen, bv. door ouderdom.

Wilsonbekwamen kunnen op verschillende manieren beschermd worden:

  • via een buitengerechtelijke bescherming: door een zorgvolmacht (klik hier voor meer info)
  • via de gerechtelijke bescherming: door de aanstelling van een bewindvoerder
  • door bepaalde voorafgaande wilsverklaringen op te stellen in het kader van zorgplanning (bv. in het kader van orgaandonatie, lijkbezorging, euthanasie, of de negatieve voorafgaande wilsverklaring.)
 

De gerechtelijke bescherming is de meest verregaande bescherming, die een grote impact heeft op het leven van een persoon. Het veronderstelt immers de tussenkomst van de rechtbank, die de bewindvoerder aanstelt. Toch kan de beschermde persoon, wanneer hij nog wilsbekwaam is, bepaalde voorkeuren geven over wie de bewindvoerder precies moet zijn. Dit kan via de “verklaring van voorkeur” (klik hier voor meer info).